Elfogadó nyilatkozat

 

ELFOGADÓ NYILATKOZAT

A Príma Pikk-Pakk Futárszolgálat  egyes szolgáltatásai csak regisztrált felhasználók számára érhetők el.

 

A regisztrált felhasználó tudomásul veszi, hogy a www.pikk-pakk.hu site használatakor aláveti magát a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényi és egyéb vonatkozó szabályozásnak, és egyben fenntartás nélkül elfogadja az Adatvédelmi nyilatkozatban rögzített feltételeket. A regisztráció során keletkező információkat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeljük, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá.

 

  • Az adatkezelés célja:  a regisztrált felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése.
  • Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
  • A kezelt adatok köre: név, lakcím, e-mail cím, telefonszám

A honlap böngészése során Ön egyidejűleg adatot is szolgáltat. Az adatszolgáltatás részben automatikusan, részben a honlapon elhelyezett űrlapok, kérdőívek kitöltésével, ajánlatkérés, visszahívás kérése, esetlegesen hírlevél megrendelése útján történik.

 

Ön a honlap látogatásával egyben egyetért azzal, hogy adatokat szolgáltasson a honlap kezelője számára, és tudomásul veszi, hogy egyes weboldalak látogatásának feltétele az oldalak tartalmának megfelelő személyes adatok önkéntes szolgáltatása. Amennyiben Ön akként dönt, hogy a kért személyes információt nem adja meg, úgy lehetséges, hogy nem fér hozzá a honlap bizonyos részeihez. Azt is tudomásul veszi a regisztráló személy, hogy egyes adatok nyilvánosságra hozataláról ő dönthet.

 

A www.pikk-pakk.hu üzemeltetője, a Príma Pikk-Pakk Futárszolgálat  Kft. (székhelye: 1077 Budapest, Dob utca 69.) kijelenti, hogy a portál felhasználói által nyújtott személyes adatokat, információkat az adatvédelmi szabályok tiszteletben tartásával adatkezelőként a Príma Pikk-Pakk Futárszolgálat  Kft. – a továbbiakban Adatkezelő – végzi (székhelye: 1077 Budapest Dob utca 69.).

 

A Príma Pikk-Pakk Futárszolgálat  Kft. megbízásából Adatkezelő biztosítja, hogy a látogatók elérhessék, javíthassák és kiegészíthessék saját személyes adataikat azokon a kommunikációs csatornákon keresztül és ugyanolyan lehetőségek biztosításával, melyek révén a személyes adataikat korábban a rendelkezésünkre bocsátották. Ezáltal szeretnénk biztosítani azt, hogy a felhasználóink személyes adatai mindig frissek, pontosak és időszerűek legyenek. Ha bármelyik felhasználónk kéri, hogy személyes adatait töröljük ki saját rendszerünkből (természetesen  bizonyos esetben vállalva azt, hogy attól fogva nem, vagy nem olyan módon tudja igénybe venni azt a szolgáltatást, amelyhez ezek az adatok tartoztak), ezt haladéktalanul és véglegesen teljesítjük. Ez irányú kéréseiket a futar@pikk-pakk.hu e-mail címen kérhetik regisztrált felhasználóink.

 

A regisztrációval egyidejűleg Ön tudomásul veszi, hogy a rendszer napló file-okat készít a felhasználói aktivitásról (ezen belül, hogy a regisztráló személy a honlap mely felületét látogatta, mit csinált ott), ezen kívül rögzítésre kerül az IP-cím. Ezen napló file-ok a létrejöveteltől számított 3 hónap időtartamig kerülnek tárolásra, ezt követően a rendszer automatikusan törli őket.

 

A regisztrációval egyidejűleg Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Doboztárolásról szolgáltatásairól, aktuális kedvezményeiről, a cég híreiről, a raktárbérbeadási és a költözködéssel kapcsolatos információkról, hírekről a megadott elérhetőségén (e-mail cím) tájékoztatást kap.

 

A regisztrációval egyidejűleg Ön tudomásul veszi, hogy a www.pikk-pakk.hu site üzemeltetőiként mindent megteszünk annak érdekében, hogy az adatait megvédjük a jogosulatlan harmadik személy általi felhasználástól, amennyiben azonban azt működési körünkön kívül eső elháríthatatlan ok idézi elő, mentesülünk a felelősség alól.

 

Nem vállalunk semmilyen felelősséget a webhely tartalmával, az ott illetve azon keresztül elérhető adattal, információval, nyilatkozattal kapcsolatban, így többek között, de nem kizárólag, azok pontosságát, időszerűségét, érvényességét, teljességét, valamely célra való alkalmasságát, megbízhatóságát, megalapozottságát, stb. illetően sem. A webhelyen lévő nyilatkozataink, kijelentéseink nem minősülnek kötelezettségvállalásnak. Ön egyetért azzal, hogy a webhelyről vagy a webhelyen keresztül letöltött és megszerzett információk felhasználása önként, saját belátása szerint és kizárólag saját kockázatára történik.

 

A Príma Pikk-Pakk Futárszolgálat Kft. fenntartja a jogot, hogy a honlap mindenkori tartalmát korlátozás, értesítés nélkül megváltoztassa, bármely, illetve valamennyi szolgáltatását megszüntesse, felfüggessze.

 

A Príma Pikk-Pakk Futárszolgálat  Kft. a felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatokat kizárólag akkor gyűjt, ha az adott szolgáltatás jellege ezt nélkülözhetetlenné teszi. Adatokat kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra veszi igénybe, azokat – a törvényben előírt kivételektől eltekintve – harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adja át.

 

A www.pikk-pakk.hu weboldal szolgáltatásai számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmaznak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet, ezek felett nem rendelkezünk befolyással. Ezen linkekért, az ott található adatokért, illetve azon oldalak látogatása, használata miatt bekövetkező esetleges károkért a Príma Pikk-Pakk Futárszolgálat  Kft. nem vállal felelősséget.  

 

Egyes szolgáltatásaink egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyeznek el felhasználóink számítógépén. A cookie-k kizárólag a felhasználók azonosításának megkönnyítését szolgálják, más célra nem vesszük őket igénybe. A cookie-fogadás felhasználói tiltása szolgáltatásaink igénybevételének nem akadálya. Kivételt képez ez alól, ha a Príma Pikk-Pakk Futárszolgálat  Kft. előzetesen tájékoztatja a felhasználót ennek ellenkezőjéről.

 

A szolgáltatásaink részét képező nyilvános kommunikációs csatornákat (például fórumok) minden felhasználónk saját felelősségére veszi igénybe. A különböző hozzászólások szerzői joga adott felhasználót illeti. A kommunikációs szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeljük, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá, azokat – a törvényben előírt kivételektől eltekintve – harmadik fél részére nem adjuk át.

 

A Príma Pikk-Pakk Futárszolgálat  Kft. regisztrációhoz kötött oldalait látogatók a regisztráció során a valóságnak, illetve a tényleges állapotnak megfelelő adatokat kötelesek szolgáltatni. A Príma Pikk-Pakk Futárszolgálat  Kft-t a regisztráció során történt személyes adatok jogtalan felhasználásával kapcsolatban felelősség nem terheli.

 

A regisztráló fél tudomásul veszi, hogy az általa megosztott tartalomért ő felel. Különösen igaz ez a személyes adatokat (pl. fotó, hang) is tartalmazó dokumentumok nyilvánosságra hozatalára, vagy azokkal kapcsolatos más adatkezelési műveletekre, mely adatkezelésekhez az érintett előzetes hozzájárulása szükséges. A hozzájárulás beszerzése a felhasználónk feladata.

 

Amennyiben valamely regisztrált felhasználó profilját törli, vagy törlésre kerül, megosztott tartalmának egy része – név nélkül – továbbra is elérhető maradhat.

 

 

Budapest Gyorsfutár harmadik körzet

Biciklis futár, gyorsan, pikk-pakk! Hívjon most!

06/1 321 9001Minden jog fenntartva! - Pikk-Pakk 2000 Futárszolgálat Kft. 2010

Powered by Wordpress Webdesign: ZINA DESIGN